Ett tips till alla som letar efter en sommarpresent till sina anställda eller kunder är att faktiskt satsa på att köpa ett presentkort där mottagaren kan bestämma lite själv vad hen vill ha. Här finns många bra tips på presentkort man kan köpa och ge bort: www.presentkortonline.se. Ett av mina favoritpresentkort som jag har fått är på Nextory...

I kommentarsfälten brukar det vara hårda tongångar när det pratas om elbil. De som av någon anledning tycker att bensin- och dieselbilar är det bästa som finns försöker ofta smutskasta elbilarna och säga att de minsann är smutsigare. Det verkar inte som att något biter på de som fortfarande hävdar detta. Ofta är det baserat på något de har hört...

Nu förtiden så kryllar det ju av SPA anläggningar i Sverige, inte minst utmed västkusten. Trenden är tydlig, vi svenskar gillar att SPA:a! Det är alltid kul att utforska var ett ord kommer i från. Så var kommer hela SPA-konceptet ifrån från början?

Nu närmar sig slutet av det här decenniet. Det har varit en spännande resa när det gäller kommunikation. Sociala medier har blivit en otroligt stor del av hur vi kommunicerar sinsemellan men också en viktig kanal för såväl företag som politiska grupperingar. Vad har hänt när vi byter decennium nästa gång? Har vi kanske ett distribuerat internet som...

Jag funderar på att åka till en storstad och jobba därifrån. Jag tänker mig att vara borta 1-2 månader. Det finns ju de som gör det här på heltid och kallar sig digitala nomader. Det vill säga, de har ingen fast punkt utan reser runt i världen och jobbar där de för stunden befinner sig.

Budskapet

09/09/2019

Budskapet beror naturligtvis på all de faktorer som jag har tagit upp hittills, dvs målgruppens attityder, normer, involvering etc. Men budskapet kan också delas in i VAD, VARFÖR och HUR information beroende på var i informationsprocessen mottagaren är. Ska budskapet bestå av VAD information dvs ren kunskapsinformation, eller VARFÖR information,...

Grunden för en informations- och marknadsföringsåtgärd är att ett eller flera mål ska uppnås. Man kan enligt Larsson (1997) formulera mål på tre nivåer:

Vad är då en bra kampanj? Finns det någon generell måttstock på vad som är bra och dålig kommunikation? Det finns verkligen många teorier kring hur kommunikation bör gå till vid ett visst tillfälle för att nå bästa resultat. I Tillämpad kommunikationsvetenskap radar Larsson (1997) upp olika punkter på krav och råd för effektiva kampanjer:

Sändaren

30/08/2019

Sändaren bakom en kampanj, kan uppfattas olika av mottagargruppen. Är den naturliga sändaren positiv, neutral eller negativ i mottagarens ögon? Är uppfattningen någon av de två första finns det ingen större anledning till att manipulera bilden av sändaren. TCO som sändare kan i många fall uppfattas som negativ eftersom det är ett fackförbund och...

Ett ämne kan befinna sig på olika agendor. Palm (1994) hänvisar till Rogers m fl för att beskriva de olika agendor som ämnet kan befinna sig på. Och hur ämnet tar sig från science agenda till policy agenda.

Begreppet målgrupp och mottagargrupp brukar ofta uppfattas som synonymt. Men i de flesta samhällsvetenskapliga teorier skiljer man på de båda. Mottagare definieras av Palm/Windahl (1989) som den grupp av människor som direkt tar emot budskapet, medan målgrupp definieras som den grupp som sändaren vill påverka. Tvåstegshypotesen (se punkt 4.7.1) Går...

Den klassiska formeln för framgångsrik beteendepåverkan är AIDA som står för: Attention, Interest, Desire och Action. Ibland brukar man lägga till ett S som i Satisfaction. Aidas begränsing ligger i att det i första hand gäller kommersiell reklam för varor och tjänster.

 

 
PETER SVENSSON

Jag jobbar som kommunikatör och gillar kommunikationsteori. Privat älskar jag att resa. Du kommer att få läsa lite om båda på den här bloggen.